ติดต่อเรา : Contact

โรงเรียนบ้านไผ่โทน 138 หมู่ที่ 9 ต.กกดู่ อ.เมือง จ.เลย 42000

https://paithon.loei1.go.th

Email : paithon@loei1.go.th

โทร.088 - 3286298

ผู้บริหารโรงเรียนบ้านไผ่โทน

นายณฐกร ผิวพันธมิตร

โทร.088 - 3286298

แอพพลิเคชั่นไลน์ : ไทบ้านกอไผ่โทน