ติดต่อเรา : Contact

โรงเรียนบ้านไผ่โทน 138 หมู่ที่ 9 ต.กกดู่ อ.เมือง จ.เลย 42000

https://paithon.loei1.go.th

Email : paithon@loei1.go.th

โทร.096-1691588

ผู้บริหารโรงเรียนบ้านไผ่โทน

นายไพฑูรย์ จันทรา

โทร.096-1691588

แอพพลิเคชั่นไลน์ :  ไทบ้านกอไผ่โทน