แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

บันทึกขอนุมัตแผนจัดซื้อปีงบ 66.pdf
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อ.pdf