แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2566

แผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านไผ่โทน 2566.pdf
แผนงบปี 65 ครอบคุม 6 เดือน แรก ปี 66.pdf